זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

מפגש חשיפה חווייתי לפרוייקט

×

מטרת המפגש

הכרות חווייתית עם התכנית עבור הצוות של המקום.

יעדים

 1. הכרות עם התכנית בדגש לצרכים המתעוררים אצל המשתתפים בעבודה.
 2. הכרות חווייתית סביב התפקידים הקולנועיים השונים.
 3. צילום של סצנות מעולם המשתתפים.

מהלך המפגש

 1. מעגל פתיחה קבוצתי:
  • הצגה עצמית של המנחה.
  • הצגת התכנית: הצגת הסילבוס – בדגש על מבנה המפגשים.
  • חימום – מי כמוני ואף אחד חוץ ממני.
  • מניחים בחדר אביזרי קולנוע – קלאפר, מצלמות, מחברת לתסריטאי, אביזר לשחקן, כיסא לקהל וסאונד. המנחה מציג את האביזרים/תפקידים והפונקציות שלהם. ( נא להיוועץ עם העורכים ולקרוא את המסמך המצ"ב למטה). כל אחד בוחראביזר/תפקיד אליו הוא מתחבר. נוצרות תתי קבוצות סביב האביזר/תפקיד. כל קבוצה מדברת על למה בלעדי התפקיד הקשור לאביזר  הסרט לא יכול להתקיים וכמה הוא חיוני לקיומו של הסרט. ״פליני עשה סרט שקוראים לו ׳חזרות האורקסטרה׳ שבו כל כלי מציג את עצמו ומסביר למה הוא חשוב לתזמורת.״ אחר כך הם יצטרכו להציג כרטיס ביקור של הכלי.
  • המורים מעלים סצנה מחיי היום יום ומצלמים אותה.
  • מעגל סגירה – אם יהיה זמן צפייה קצרה בחומרים. משהו שהם עשו כאן/מישהו אחר בקבוצה עשה שהפתיע אותם.

 

1. יש להחליט על איפה ומתי
2. להחליט מיהו הגיבור והאנטי גיבור (פרוטגוניסט ואנטגוניסט)
3. הסצינה חייבת לכלול בתוכה מצב בו הגיבור חייב לבחור איך הוא פועל (בין שתי אפשרויות)
4. שתי האפשרויות הן שוות משקל מבחינת רווח ומחיר.
5. הבחירה של הגיבור היא המסר שעובר מהסצינה.

מטרתנו היא ליצור את התנאים כך שאנשי הצוות נרתמים לפרוייקט. הליווי שלהם את הפרוייקט מאוד קריטי להצלחתו.

זוהי אחת המטלות המרכזיות של המנחה. להסביר את חשיבות העבודה עם הקו-מנחה - איש הצוות המלווה.

יש להנחות את הצוותים לקשיים שעלולים להתעורר: 1. תלמיד המתקשה להישאר במפגש. יש להשתדל להבין את הקושי שלו ולעזור לו להישאר במפגש. 2. קו-מנחה שמרגיש שהמשימה קשה לו כי היא דורשת ממנו להיות בתפקיד חדש.

יש לך שאלה נוספת?