זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

תכנית מנהיגות - 12 מפגשים - הצעת מחיר

×

בעמוד זה מצורפים האישורים והצעות המחיר לתכנית המנהיגות בוידאו תרפיה.

באפשרותך להוריד את הפרטים הבאים:

תכניה של התכנית – ״מנהיגות בקולנוע״ – ליצירת 2 סרטים עלילתיים – לחצו כאן

סילבוס של התכנית ״מנהיגות בקולנוע״ – 12 מפגשים – לחצו כאן

פירוט המרכיבים של התכנית (פירוט המרכיבים של הצעת המחיר) – לחצו כאן

הצעת מחיר לתכנית ייעודית ניתן לקבל בניפרד, כולל מחירי נסיעות.

יש לך שאלה נוספת?