זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

מנהיגות בקולנוע - מפגש חשיפה חווייתי לפרוייקט

×

מטרת המפגש

הכרות חווייתית עם התכנית עבור הצוות של המקום.

יעדים

  1. הכרות עם התכנית בדגש לצרכים המתעוררים אצל המשתתפים בעבודה.
  2. הכרות חווייתית סביב התפקידים הקולנועיים השונים.
  3. צילום של סצנות מעולם המשתתפים.

מהלך המפגש

  1. המנחה מציג את עצמו ומטרת המפגש הנוכחי. סבב שמות.
  2. חימום – מי כמוני ואף אחד חוץ ממני.
  3. במידה ומדובר במפגש ראשון לקראת תכנית עתידית במקום יש להציג את סילבוס התכנית בדגש על מבנה המפגשים.
  4. המנחה מציע היכרות בסגנון שונה, דהיינו, בעזרת הציוד הקולנועי. מניחים בחדר אביזרי קולנוע – קלאפר, מצלמות, מחברת לתסריטאי, אביזר לשחקן, כיסא לקהל וסאונד. המנחה מציג את האביזרים/תפקידים והפונקציות שלהם. כל אחד בוחראביזר/תפקיד אליו הוא מתחבר. נוצרות תתי קבוצות סביב האביזר/תפקיד. כל קבוצה מדברת על למה בלעדי התפקיד הקשור לאביזר  הסרט לא יכול להתקיים וכמה הוא חיוני לקיומו של הסרט. ״פליני עשה סרט שקוראים לו ׳חזרות האורקסטרה׳ שבו כל כלי מציג את עצמו ומסביר למה הוא חשוב לתזמורת.״ אחר כך הם יצטרכו להציג כרטיס ביקור של הכלי.
  5. המשתתפים מעלים סצנה על פי המרכיבים הקולנועיים של הסצנה בדגש הבמצורף למטה. כולם מתנסים בתפקידים השונים. שימו לב שאתם מזמינים את הפחות פעילים להשתתף בעשייה. הסצינה משוחקת פעמיים זוהי הזדמנות לשתף אחרים.
  6. צפייה בחומרים.
  7. סבב סגירה – מה אני לוקח מכאן? משהו שעשיתי כאן/מישהו אחר שהפתיע אותי.

כתיבת תסריט 1. מי – שם, גיל, מצב משפחתי, מגורים, עיסוק,......
2. מתי – הסצנה מתרחשת
3. איפה - פוגשים את הגיבור
4. מה הוא עושה ברגע זה?
5. מי נמצא שם איתו? – אחד/יותר אנשים, כאן בוחרים אדם נוסף אחד (האנטגוניסט) ושואלים פרטים לדמותו (חזרה על 1).
6. מה קשה לגיבור?

מבנה המפגש 12:00 -12:25 - הצגה עצמית של המנחה, הצגה שמית של המשתתפים, חימום - מי כמוני 12:25-12:50 - סבב תפקידי הקולנוע - צלם, סאונד, קלפר, תסריטאי, שחקן, קהל 12:50-13:40 - בנייה של תסריט הסצינה, צילום הסצינה (שימו לב לעבוד על פי מפגש ההדרכה - שתי סצינות) 13:40 - 14:00 - צפייה 14:00 - 14:15 - סגירה- משהו שעשיתי והפתיע אותי, משהו שמישהו אחר עשה והפתיע, מה אני לוקח מכאן

מטרתנו היא ליצור את התנאים כך שאנשי הצוות נרתמים לפרוייקט. הליווי שלהם את הפרוייקט מאוד קריטי להצלחתו.

זוהי אחת המטלות המרכזיות של המנחה. להסביר את חשיבות העבודה עם הקו-מנחה - איש הצוות המלווה.

יש להנחות את הצוותים לקשיים שעלולים להתעורר: 1. תלמיד המתקשה להישאר במפגש. יש להשתדל להבין את הקושי שלו ולעזור לו להישאר במפגש. 2. קו-מנחה שמרגיש שהמשימה קשה לו כי היא דורשת ממנו להיות בתפקיד חדש.

יש לך שאלה נוספת?