זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

כניסה לאתר דרך הקישור למנחים

סצנות מהחיים - מפגש 16 - הכנה לאירוע הקרנה - מפגש צוות

×

הכנות לאירוע

  1. תיאום אירוע ההקרנה עם המכובדים, המנהלים, צוות המקום וצוות המרכז הישראלי לוידאו תרפיה.
  2. חלוקת תפקידים למשתתפים בהנחיית האירוע.
  3. לוודא שיש ברקו ורמקולים שמתחברים למחשב.
  4. לוודא שיש מחשב להקרנת הסרטים שמתחבר לברקו ולרמקולים.
  5. להעביר רשימת שמות של המשתתפים להנפקת התעודות  ודיסקים.
  6. יש ליצור הזמנה לאירוע לפחות חודש לפני האירוע.
  7. מומלץ לדאוג לכיבוד ושתייה לאורחי האירוע בהתכנסות

מטרת האירוע

חיזוק התהליך של העמקת הקשר הבין דורי בין הנערים והקשישים באמצעות חיזוק מקומה ההתנדבות בחברה וערכו של הקשר הבין דורי להמשך קיומה של הקהילה.

תמה מרכזית

חוויית קבלה ומסוגלות של הנתינה של הנערים והקשישים ומרכזיותה בקיום המרקם הקהילתי .

יעדים

  1. חלוקת תפקידים בין הצוותים השונים: וידאותרפיה, בית הספר והמרכז לקשיש.
  2. חיזוק התרומה של הצוותים המלווים להצלחת הפרוייקט.
  3. תחושת הערך של כל העוסקים במלאכה: הילדים, ההורים, הצוות, המנחים, המרכז הישראלי לוידאו תרפיה והמקום בו מתקיימת הפעילות.

יכול להיות שמשתתפים מסוימים לא יגיעו מסיבות שונות: הימנעות מפרידה. יש להעלות את האפשרות הזו מול הצוותים כדי שיוכלו להתארגן מבעוד מועד: ינהלו שיחות עידוד לאלה החוששים מפני האירוע.

האירוע ההמוני עלול לעורר תגובות של הימנעות וביישנות. נושא זה צריך להעלות לשיח כדי שהצוותים ייערכו לקראת אפשרות זו.

מומלץ להזמין כיבוד (פיצה למשל) למפגש הפרידה - יש לבדוק עם המקום האם הדבר אפשרי.

חשוב לאפשר הזדמנות זו

יש לך שאלה נוספת?