זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

סצנות מהחיים - הכנת הצוותים לקראת המפגש הראשון בין הנערים לקשישים

×

מטרת המפגש

שיתוף הצוותים במהלך הפרוייקט, עד כה, ותיאום המשכו לקראת יציאת הנערים למפגשים הפרטניים עם הקשישים.

יעדים

  1. יידוע על שלבי הפרוייקט שהתקיימו.
  2. בנייה של אמצעי הקשר ונושאי התפקידים בצוותים.
  3. ציוות הזוגות נער-קשיש טרם המפגש הבא.

מהלך המפגש

  1. המנחה מציג את שלבי הפרוייקט שהתרחשו עד כה.
  2. המנחה מספר על המשך הפרוייקט בדגש על הליווי לו נדרשים הנערים בצאתם לפגוש את הקשישים. זוהי מעין סקירה של הסילבוס.
  3. ציוות הנערים לקשישים – כאן נדרשים שלושת הגורמים המנחה, אנשי צוות בית הספר ואנשי צוות מרכז הקשיש.
  4. חלוקת התפקידים בצורה מפורטת. המנחה לא נמצא בזמן המפגשים הפרטניים ולכן התיאום הנדרש חייב להיות הדוק. יש לדאוג לקשר בין איש הקשר של בית הספר ואיש הקשר של מרכז הקשיש.

 

תיאום הדוק וצפוף בין הזרועות המעורבות בפרוייקט

מומלץ לשים דגש ולהבהיר בתוך השיח את האחריות להצלחת הפרוייקט הטמונה בחיווי הדוק של הנערים. נדרשת עבודת צוות בין 3 הצוותים המעורבים: בית הספר, מרכז הקשיש והמרכז הישראלי לוידאו תרפיה.

יש לנהוג ברגישות מרובה בציוות של הנערים לקשישים.

יש לך שאלה נוספת?