זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

סצנות מהחיים - מפגש 9 - מעגל הקהילה - נערים וקשישים

×

מטרת המפגש

הכרות פורמלית ראשונה – מפגש קבוצתי ראשון בין הנערים לקשישים

יעדים

 1. הכרות בין הנערים לקשישים בקבוצה ובזוגות
 2. שיתוף בין שני המעגלים הנוכחים בחדר.
 3. יצירה של אווירה מקבלת ומעודדת.

 

מהלך המפגש

 1. מעגל פתיחה קבוצתי:
  • הצגה עצמית של המשתתפים בעזרת דימוי הקשור לפרוייקט.
  • צפייה בברכות ההדדיות.
 2. חימום  – מטריצה חברתית – להעביר כדור צמר תוך כדי אמירה של משהו לאדם אליו נזרק כדור הצמר.
 3. סוציומטריה משעשעת: הקשישים – הנערים – מי היה רוצה להחליף מקום? ליצור קבוצה חדשה שלא קיימת בחדר. (להרחבה להתייעץ בהדרכה). יש לצלם תרגיל זה ולצפות בחומרים בתום המפגש.
 4. לחלק את הקבוצה על פי הזוגות עליהם הוחלט במפגש הצוות הקודם. הם מתחלקים לזוגות למראיינים ומרואיינים. לראיין. להחליף תפקידים. הריאיון יכול להיות בדמות, המשתתף עצמו יכול להיות המרואיין. חשוב מאוד להחזיק שזו עוד דרך להיכרות בתוך הזוגות. שימו לב הנערים משתעשעים כאן בטכניקת הריאיונות ( one-shot שאמור להיות באורך של דקה) שהם ילמדו במפגשים 11 -13.
 5. שיחה קצרה בתוך הזוגות
 6. מעגל סגירה – צפייה קצרה בחומרים. משהו שהם עשו כאן/מישהו אחר בקבוצה עשה שהפתיע אותם.

 

לאורך כל הפרוייקט הצילום נעשה רק במצלמות המרכז. הנערים לא מצלמים במכשירים הסלולריים. במפגשים הפרטניים אין צילומים כי אם הכנה לצילומים שיגיעו במפגשים 14 -15.

ליצור אווירה המזמינה שעשוע ופתיחות לקראת המפגשים העתידיים. ציפייה מתרגשת.

יש לשים לב לכך שהנערים/הקשישים לא יהיו מרוצים מהזיווג שהוחלט עבורם. יש לתת מקום לחשש הזה. הדיבור המכיל שההתנגדות היא ביטוי של חשש מהלא ידוע.

לקראת השיחה בזוגות הנחו את הנערים לשאול את הקשישים על הקלפים שבחרו ככוחות שלהם ואת הקשישים להנחות לשאול את הנערים מה הכוחות שלהם.

יש לך שאלה נוספת?