זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

סצנות מהחיים בין דורי - מפגש 11- רכישת כלים להעמקת הקשר עם הקשישים בעזרת טכניקת צילום ריאיונות

×

מטרת המפגש

מתן כלים להמשך העבודה עם הקשישים.

 

יעדים

 1. העמקת חוויית מסוגלות ושיוויון הערך של המשתתפים
 2. חיזוק האמונה של המשתתף בעצמו ובתיעוד הקשר המשמעותי שלו עם הקשיש.
 3. יצירת מרחב בו כל ההתנסויות מקבלות מקום ערכי בקבוצה.
 4. עיבוד התכנים שעולים מהמפגשים עם הקשישים.
 5. הקנייה של טכניקת צילום ריאיונות.
 6. הכנת המשתתפים לתפקיד המראיין.
 7. פיתוח היכולת האמפתית באמצעות חילוף תפקידים.
 8. העמקת מיומנות צילום הריאיון הקולנועי. (טכניקת one-shot)

מהלך המפגש

 1. מעגל פתיחה קבוצתי  :סבב דופק סביב המפגשים הפרטניים של הנערים עם הקשישים.  אפשרו שיתוף נינוח ומקבל סביב חוויות של הצלחה וגם של כישלון. אווירה מאפשרת תקטין את התחרותיות שעלולה להיווצר בין המשתתפים.
 2. חימום  – על פי בחירת המנחה. הרציונל מאחורי החימום – לבחור חימום הבונה ומבסס את המיכל הקבוצתי. כמו למשל, העברת חפץ דמיוני. הדגש בחימום צריך להיות על הקבוצה שנוצרה סביב ההתנדבות. יש להקפיד על חימום המעודד את האמון שלהם בעצמם, בקבוצה, במנחה ובפרוייקט.
 3. הכנה של הנערים במליאה לקראת צילום ריאיונות: ההכנות תהיינה על פי הקישורים המצ"ב העוסקים בטכניקה של צילום הריאיונות. צפו בסרטון הבא:
 4. חימום לקראת ריאיונות – שני משתתפים בתפקיד מראיין מרואיין, יתר המשתתפים בעלי תפקידים קולנועיים. יש לאפשר למשתתפים להתנסות בכל התפקידים, כולל הצלם והמראיין. המרואיין הוא הנער בתפקיד הקשיש אותו הוא מלווה. בשלב זה ההיכרות של הנערים עם הקשישים גדולה יותר.  בתום הסבב של הראיונות מחליפים תפקידים – המרואיינים הופכים להיות המראיינים. יש להתייחס לשלב זה כאלתור לקראת האירוע המרכזי של ריאיון הקשיש. לכן, דאגו להכניס את גורם הזמן בהדרגה. הריאיון הסופי הוא באורך של דקה. כרגע, אפשר להגמיש את אורך הריאיון.
 5. הכנת שאלות לדוגמא: יש להכין את השאלות לריאיון הסופי עם הקשיש בידיעה שהם הולכים תחילה למפגש הפרטני ושם ייבדקו האם זה מתאים לקשיש. בדגשים למטה יש הצעות לנושאי שיחה עם הקשישים.
 6. צפייה בחומרים– חשוב והכרחי
 7. מעגל סגירה – משהו שהם עשו כאן/מישהו אחר בקבוצה עשה שהפתיע אותם. משהו שאני צריך מהקבוצה למפגשים הבאים שלי עם הקשיש.

 

 

1. מה היו המשחקים שהקשיש שיחק?
2. כיצד נראה העולם כשהקשיש היה צעיר?
3. מאכלים אהובים/מנהגים שעדיין מתקיימים וכאלה שכבר לא מתקיימים סביב אוכל
4. איך הייתה המסגרת הבית ספרית?
5. מה היו תחביביו?
6. למה הוא מתגעגע?
7. לשתף את קשיש מעולמו של הנער. הנושאים העולים הם לעיתים חופפים את חייו של הנער. אלה הן נקודות חיבור.
8. איך החליט מה הוא רוצה לעשות בחייו הבוגרים?

לבחירת המנחה מצ"ב הצעה לטכניקה המסייעת וממקדת את החשיבה ןהעשייה סביב הריאיונות. חישבו על מעגלי החיים של הקשיש ונווטו את השאלות בהתאם. אופן פעולה זה מסייע להגדיל את חוויית השייכות של קשיש לחברה. לעיתים קרובות, הקשישים בחברה שלנו חשים שהם לא מועילים. הפרוייקט הזה מסייע להם לחזור ולהיות שייכים בעזרת ההתעניינות של המשתתפים בחייהם :
1. מעגל ראשון - אני ועצמי . השאלות סביב מעגל זה יכולות להיות אינטימיות ולן ניתן להנחות את הנערים לשאול אותן בשלב מתקדם של ההיכרות.
2. מעגל שני – אני והמשפחה.
3. מעגל שלישי – אני והעבודה.
4. מעגל רביעי – אני והחברה.
5. מעגל חמישי – אני והמדינה.
6. מעגל שישי – אני והיקום.

ליצור אווירה נטולת שיפוטיות וביקורת. לכל משתתף מקום ותרומה שווה בפרוייקט. הקשר בין הנער והקשיש מעמיק. יש לתת מקום לשינוי באופי הקשר.

יכול להיות שחלק מהנערים עדיין מתקשים להתחבר לקשיש שלהם. שימו לב לקשיים שעולים. בשלב זה אם הקשיים ממשיכים יש להתערב באופן יזום. התייעצו בהדרכה שלכם.

יצירה של אווירה מכבדת לאורך הפרוייקט היא מטלה כבדה ומונחת על כתפי המנחים. שימו לב לשפה ולהתנהלות שלכם. אם מתעוררים קשיים דאגו להביא אותם להדרכה שלכם. (היעזרו בתרגילים המאפשרים להפיג את אי הנעימות)

יש לך שאלה נוספת?