זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

שני מפגשי סיפורים אישיים מצולמים - קשישים

×

תמה מרכזית

שייכות – חיזוק הקשרים הבינאישיים בתוך הקבוצה באמצעות שיתוף סיפורי המשתתפים והמחזתם מול המצלמה.

מטרת המפגשים

חוויית קבלה, הכלה ושייכות.

יעדים

  1. כל משתתף מספר סיפור אישי מצולם בקבוצה.
  2. כל משתתף בקבוצה יהיה בעל תפקיד בשלבים שונים של המפגש.

מהלך המפגשים

*שימו לב שבמידה וצילמתם את הסרט הראשון במפגש אחד, יתקיים מפגש נוסף לסיפורים אישיים מצולמים.

  1. סבב פתיחה – צפייה בסרט המצולם, איסוף החוויות.
  2. חימום.
  3. ראיון דרך דמות: 5 כסאות של מרואיינים מולם מצלמה אליה מסתכלים, סאונד, קלאפר, מצלמה של פרופיל ו-2 מכשירי סאונד. מנחה הקבוצה מראיין את המשתתפים (ראו שאלות למראיין למטה).
  4. בתום הסבב של הראיונות מחליפים תפקידים – המרואיינים הופכים להיות אנשי הקולנוע והצלמים הופכים להיות המרואיינים.
  5. מוצאים כיצד כל הדמויות שהקשישים העלו מחפשות להשתייך ויוצרים סצנה שבה דמות מתחילה ממקום שבו היא מרגישה לא שייכת / שייכת והמצב משתנה.
  6. מעגל סגירה.

הצגה של הדמות - 5 המ״מ: מי? מה (הפעולה)? מתי? מקום? ומדוע? יש להקשיב לגוונים סביב נושא השייכות.

יש לעבוד ברגישות גדולה בהערות לגבי אופי המשחק של המשתתפים. תוכלו להשתמש בשיטת הבימוי בקולנוע שמאפשרת לשחקן להיות עצמו. ניתן לספר להם על במאים גדולים שלוקחים שחקנים ומבקשים מהם כמה שפחות לשחק - תהיו אתם - ואל תסתכלו למצלמה :)

בסיום המפגשיהיה שיח סביב העבודה שנעשתה היום בראייה של איך היא מקדמת את הסרט: העלתם רעיונות שיוכלו לשמש את הסיפור, יש כאן מגוון של דמויות שיכולות להופיע, חלק גדול השתתף שזה מאוד חשוב להצלחת הסרט.

יש לך שאלה נוספת?