זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

כניסה לאתר דרך הקישור למנחים

הנחיות לצוות המקום לאירוע ההקרנה

×

הכנות לאירוע

 1. תיאום אירוע ההקרנה עם המכובדים, המנהלים, צוות המקום וצוות המרכז הישראלי לוידאו תרפיה.
 2. חלוקת תפקידים למשתתפים בהנחיית האירוע.
 3. לוודא שיש ברקו ורמקולים שמתחברים למחשב.
 4. לוודא שיש מחשב להקרנת הסרטים שמתחבר לברקו ולרמקולים.
 5. להעביר רשימת שמות של המשתתפים להנפקת התעודות והדיסקים.
 6. יש ליצור הזמנה לאירוע לפחות חודש לפני האירוע.
 7. מומלץ לדאוג לכיבוד ושתייה לאורחי האירוע בהתכנסות

מטרת האירוע

חיזוק התהליך שעברה הקבוצה באמצעות חיזוק מקומה החברתי בקהילה ובמשפחות המשתתפים – לחזק את מקומם כתורמים ויוצרים.

תמה מרכזית

חוויית קבלה של התהליך היצירתי ע"י הקהילה חיזוק חווית ״השייכות האחרת״.

יעדים

 1. חיזוק תחושת הערך של כל העוסקים במלאכה: הילדים, ההורים, הצוות, המנחים, המרכז הישראלי לוידאו תרפיה והמקום בו מתקיימת הפעילות.
 2. עידוד שיתוף הפעולה, ההשקעה והאומץ של המשתתפים ביצירת הסרט.
 3. חיזוק התרומה והמשמעות שיש לעשיית המשתתפים: התרומה של הסרט לקהילה, התרומה של המשתתפים זה לזה, והתרומה ההדדית בין ההורים לילדיהם.

מהלך המפגש

 1. התכנסות
 2. הקדמה לאירוע – המנחה ואיש הצוות
 3. הקרנת הפתיח של האירוע – מאחורי הקלעים
 4. תרגיל קצר לחימום הקהל: שתי התערבויות של המנחה
 5. דברי פתיחה – ברכת ותודה
 6. ברכת המכובדים
 7. חלוקת תעודות
 8. המנחה מציג את הסרט הראשון והראציונל שמאחוריו – הקרנת הסרט הראשון
 9. נציג המשתתפים מספר על התהליך שעברו המשתתפים
 10. נציג נוסף מציג את הסרט השני – הקרנת הסרט השני
 11. דיון עם הקהל – בנושא התהליך שעברו המשתתפים והסרט
 12. הקרנת סרטון ההורים – מציג את הילדים
 13. נציג נוסף מספר על התהליך שעבר לפני הצפייה בחלומות לעתיד
 14. הקרנת הסרט חלומות לעתיד

יכול להיות שמשתתפים מסוימים ימנעו מההגעה למפגש הפרידה בכדי להימנע הפרידה. יש לקבל זאת בהבנה ולנסות לעודד אותם להגיע ולהעביר להם את המסר שזה הולך להיות המפגש האחרון. אם יש אפשרות למצוא פתרון עריכתי הולם ופשוט מומלץ לעשות זאת. ניתן להבטיח שהדברים יועברו לעורך הוידאו. בכל מקרה יש לרשום את כל הנקודות שמעלים המשתתפים, כדי לתת תוקף לדבריהם.

בסיום אירוע ההקרנה אספו את הקבוצה וקיימו ״מעגל סגירה״ שבו נזכיר שנפגשים לפרידה בשבוע שלאחריו.

במידה ויהיו תגובות לסרט באירוע ההקרנה, הקשיבו לתגובות ועזרו לברר את הסוגייה אם יש צורך. זכרו כי הנוכחים באירוע הם גם חלק מהתהליך.

מומלץ להזמין כיבוד (פיצה למשל) למפגש הפרידה - יש לבדוק עם המקום האם הדבר אפשרי.

עריכת הקדימון לאירוע נוסיף במידה ונשאר זמן עריכה לתכנית. אם לא, נעדיף להשתמש במלוא הזמן לעריכת הסרטים.

ניתן לרכוש שירותי צילום לאירוע ואז יהיה אפשרי להעלות את האירוע לטלוויזיה (ערוץ 98).

יש לך שאלה נוספת?