זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

מסגרת התפקיד של המטפל/ת שמנחה את הקבוצה

×

מרכיבי התפקיד

 1. הנחיית קבוצה שבועית הכוללות פגישות של 15 דקות עם איש הצוות של המקום בסיום כל קבוצה.
 2. הנחיית ערבי הקרנה.
 3. הגשת שני דוחות לכל מפגש: דוח ל"מערכת האונליין" של המרכז (הביזמו) ודוח למנחה הבכיר/ה שמעביר למנחה הדרכה פרטנית.
 4. הנחיית מפגש אחד או יותר למשפחות המשתתפים בקבוצה המרכזית.
 5. הנחיית מפגש אחד או יותר לצוות שעובד עם המשתתפים ביום יום.
 6. פגישות הדרכה של שעה עם אנשי הצוות של המקום (2 פגישות ומעלה בתכנית).
 7. הגעה למפגשי הדרכה שבועיים קבוצתיים ייעודיים לצוות המרכז – ההגעה למפגשים אלה היא חובה.
 8. הגעה למפגש פרטני טלפוני / פרונטלי שבועי (לפי צרכי הקבוצה ושיקול דעת המנחה הבכיר/ה).

מסגרת זמנים

1. משך הקבוצות – כל קבוצה תארך בין 2-3 שעות. ההנחייה בפועל תתקיים בשעות אקדמיות, משמע שאר הזמן יוקדש ל15 דקות סיכום עם המנחה המטפל וזמן הפסקה למשתתפים.

2. זמני הקבוצות – הקבוצות מתקיימות בבוקר, בצהריים או בערב. באחריות המטפל לראות שביכולתו לשריין 4 מקומות רלוונטיים לפחות לקבוצות במהלך השבוע ולעשות ככל שביכולתו בכדי להגיע לתיאום עם הלקוח כשנכנסת קבוצה. חלוקת הקבוצות נעשית על פי שיקול דעתם של המנהל התפעולי ו/או המנהל הכללי של המרכז תוך התחשבות בצרכי המקום (הלקוח), הקבוצה והמטפל/ת.

3. הדרכה קבוצתית – תתקיים אחת לשבוע עם המנחה הבכיר/ה של המרכז. ההדרכה למנחים באזור השרון וצפונה מתקיימת בימיי ראשון בין השעות 15:00-17:00 בטייבה, ההדרכה למנחי המרכז והדרום מתקיימת בימיי רביעי בין השעות 16:00-16:00.

4. הדרכה פרטנית – ההדרכה הפרטנית מתקיימת בשעות ובימים שנקבעים עם המנחה הבכיר/ה. ניתן לקיים הדרכות טלפוניות או פרונטאליות.  יש לקיים הדרכה פרונטאלית בתחילת קבוצה, בסיום קבוצה או לפי דרישת המנחה הבכיר/ה.

5. הדרכה קולנועית – הדרכה קולנועית תינתן לפי הצרכים שעולים ותתואם מראש עם המנהל של הצוות הקולנועי של המרכז. ההדרכה תתבצע על ידו או על ידי אחד מאנשי צוות הקולנוע.

 

מסגרת ההתקשרות

  1. המנחה יעבוד במיקום המרכז או במיקום הלקוחות כפי שיידרש לפי הנחיית המרכז.
  2. בביצוע תפקידו יהיה המנחה כפוף למנהל התפעולי או למנהל הכללי או למי שימונה על ידי אחד מהם, ויעסוק בעניינם שבמסגרת התפקיד וכפי שידרש מעת לעת.
  3. המנחה יעשה שימוש באמצעי המרכז אך ורק למטרות לשמן נועדו ולצרכי ביצוע עבודתו ובמסגרת תפקידו. אמצעי המרכז לענין זה הם לרבות: מחשבים, תוכנות, כלים, חומרים, מצלמות, ציוד סאונד, חצובות, תאורות, סוללות, מכשירי טלפון מכונות צילום, פקס, ספרים, מאגרי מידע תיקים וכן כל אמצעי אחר המשמש את המרכז לייצור ופיתוח.
  4. המנחה מתחייב להקדיש את כל כישוריו, ידיעותיו, נסיונו לעבודתו עבור המרכז ולפעול כמיטב יכולתו לקידום עסקיה של המרכז.
  5. המרכז ישאיל למנחה את ציוד הצילום לצורך התכניות השונות, והמנחה מתחייב לשמור על הציוד ולהחזירו בצורה שקיבלו. המנחה יישא בעלויות של רכישת ציוד חדש או קניית ציוד בכל מצב של שימוש בלתי הולם.
  6. המנחה מתחייב לשריין זמן לפחות ל-4 תכניות שונות מרגע קבלת הציוד, התחלת הנחיית התכנית הראשונה עבור המרכז ו/או קבלת ההדרכה הראשונה הפרטנית או הקבוצתית.
  7. זכויות היוצרים של כלל התוצרים שנוצרים בהנחיית ו/או בהשתתפות המנחה שייכים לחברה. החברה רשאית לעשות שימוש בחומרים לפי שיקול דעתה לרבות הקרנה בפסטיבלים, אירועים פומביים ולצרכים שיווקיים. הדבר נוגע גם לחומרים המצולמים במפגשי ההדרכה וימיי העיון.  
  8. במסגרת תפקידו המנחה מתחייב להשתתף בהדרכה מקצועית-טיפולית פרטנית (שעה בשבוע) וקבוצתית (שעתיים בשבוע) לצורך מילוי תפקידו בצורה מיטבית. ההדרכה ניתנת במימון המרכז וללא עלות מצידו של המנחה. עם זאת, המנחה מתחייב להגיע בשעות שסוכמו איתו. אי הגעה למפגשים תחייב את המנחה בעלות של 100 ש"ח + מע"מ שישולמו לחברה ויסבסדו את עלויות ההנחיה. המרכז רשאי לקזז סכום זה מהתשלום עבור השירותים שנתן המנחה באותו החודש.
  9. במסגרת תפקידו המנחה ישתתף בצילומים של סרטים או סצנות בקבוצות אותן הוא מעביר או בקבוצות ההדרכה: כשחקן בסרטים ו/או בעשייה של ה״מאחורי הקלעים״ של התהליך.
  10. ערבי הקרנה: תכניות ליצירת סרטים שבסיומן מתקיימים ערבי הקרנה, מחויבות בקיום אירוע ההקרנה. המנחה מתחייב להגיע במהלך עבודתו לשני ערבי הקרנה שהם לא שלו, כחלק מההכשרה המקצועית הנדרשת משירותיו. 
  11. מחויבות מקצועית:  מחויבות המנחה למטופליו ו/או משתתפי הקבוצות אותם הוא מנחה, למקום המזמין את התכנית ולמרכז. המנחה יהיה נכון לקבל הדרכה מקצועית על עבודתו. כאשר יתקיימו חילוקי דיעות בין המנחה הבכיר של המרכז לבין המנחה שלא ימצא להם פתרון, המנחה יקבל את דעתו של המנחה הבכיר של המרכז ויפעל בצורה זו מתוך האחריות המקצועית הנדרשת.
  12. עריכת וידאו: לעיתים התפקיד יכלול ישיבה עם עורך הוידאו בחדר העריכה. תמורת זמנו בחדר העריכה יקבל המנחה 50 ש"ח לשעה, אך ורק לפי מסגרת השעות שהוגדרה מראש ואושרה במייל מהמנהל התפעולי של המרכז.  לסכום יוסף מע"מ כחוק כנגד חשבונית מס. במידה והמנחה הינו עוסק פטור, לא יתווסף מע"מ ותינתן קבלה.
  13. תמורת שעת הנחייה יקבל המנחה מהמרכז סכום של 100  ₪ לשעה. לסכום יוסף מע"מ כחוק כנגד חשבונית מס. במידה והמנחה הינו עוסק פטור, לא יתווסף מע"מ ותינתן קבלה.
  14. תשלום עבור נסיעות:
   1. המנחה נוסע ברכב: תמורת הנסיעות יתווסף תשלום של 0.8 ש״ח לק״מ. בתחילת כל תכנית יוגדרו הק"מ של התכנית.  לסכום יוסף מע"מ כחוק כנגד חשבונית מס. במידה והמנחה הינו עוסק פטור, לא יתווסף מע"מ ותינתן קבלה.
   2. המנחה נוסע בתחבורה ציבורית: בתחילת עבודתו ולפני תחילתה של כל קבוצה יסוכם בכתב העלות של הנסיעה אל מול המנהל התפעולי של המרכז. תשלום שיבוצע ללא אישור במייל יהיה באחריות ובמימון המנחה. התשלום יהיה אל מול חשבונית מס של התחבורה הציבורית בלבד.
  15. באחריות המטפל לדאוג להימנע מלחרוג משעות ותקציבים אלו ולעמוד ביעדי הפרויקט. לא יינתנו שעות או ק״מ לחריגה מעבר לאלו שהוגדרו לפני תחילת התכנית אלא אם כן אושרו במייל על ידי המנהל התפעולי או המנהל הכללי של המרכז. לסכום יוסף מע"מ כחוק כנגד חשבונית מס. במידה והמנחה הינו עוסק פטור, לא יתווסף מע"מ ותינתן קבלה.
  16. הקבלן ידאג לפוליסת ביטוח שתכסה את פעילותו ותכלול בין השאר צד ג'.
 1. (החוזה המלא מצורף למטה).
שאלות נפוצות

למרכז ביטוח צד שלישי. מכיוון שאנחנו עומדים מול הלקוח, ואתם הלקוח שלנו, סביר להנחי שכל תביעה על הפרויקט/התכנית שאתם מנחים תגיע אלינו. עם זאת, המרכז ממליץ למטופליו לרכוש ביטוח צד שלישי הכולל ביטוח אחריות מקצועית (כנהוג).

לא. המרכז משקיע כספים רבים בתשלום למנחה בכיר מקצועי שמלווה את המנחים פרטנית וקבוצתית.

יש לך שאלה נוספת?