במהלך ששת השנים האחרונות צוות המחלקה לקידום נוער בלוד מפעיל יחד עם צוות המרכז הישראלי לוידאו תרפיה קבוצות חינוכיות-טיפוליות במחלקה לקידום נוער ובבתי הספר השונים בעיר. התהליך שהנערים עוברים תוך כדי הפקת הסרט הנו תהליך משמעותי אשר תורם להתפתחותם האישית, העצמתם והתבוננות פנימית במעגלים השונים בחייהם. כלי טיפולי זה מאפשר ליצור תקשורת חיובית ומקנה כלים לעבודה קבוצתית. ראוי לציין כי הצוות של המרכז הישראלי לוידאו תרפיה הינו צוות מקצועי, איכותי ובעל יכולת הכלה ואמפטיה. אנו מאחלים להמשך עבודה משותפת פורייה ומוצלחת.