לא צפיתי שהתכנית תצליח כפי שהיא הצליחה. הבאתי את התכנית לכיתה "מפורקת" וחששתי שלא תהיה נוכחות. צוות המרכז היה מקצועי מאוד וכל הבנות שהתחילו את הקבוצה גם סיימו אותה. ההשפעה גלשה לתוך האקלים הבית ספרי – נוכחות הבנות עלתה בכ-20% וגם המוטיבציה שלהן להשתתף בפעילויות בית הספר.